SZ

Shen Zhen

Shenzhen, the PRC Headquarters

Address:
Redco Building,Tower 5,Qiaochengfang Phase I, No.4080 Qiaoxiang Road, Nanshan District, Shenzhen,China

Tel: (86) 755-82221622

Fax: (86) 755-23918856

HK

Hong Kong

Hong Kong

Address:
Room 2001-2, Enterprise Square 3 39 Wang Chiu Road, Kowloon Bay Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 23312839

Fax: (852) 27588392

Redco Group Copyright © 2022 粤ICP备2021133434号